VÅRA TJÄNSTER.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vi håller seminarier och föreläsningar, genomför workshops, driver intensivutbildningar för utrikesfödda, coachar svenska chefer och ledningsgrupper, ger konkreta verktyg, assisterar vid rekryteringar, skapar möten, erbjuder nödvändiga nätverk och kontakter. Våra uppdragsgivare finns bland företag och organisationer av olika slag, kommuner och fackföreningar, samt asylinvandrare och andra utrikesfödda med alla tänkbara kompetenser och erfarenheter i bagaget.
Här nedanför hittar du några exempel. Omfattning, innehåll och resurser anpassas och beslutas i samråd med uppdragsgivaren.

För svenska chefer och medarbetare

Från flykting till medarbetare
Ett seminarium (1-3 tim) om Farah och den svenska chefen. Deras olika erfarenheter, trösklar, kunskapsluckor och hur de ska göra för att hitta varandra.
Att leda interkulturellt
En workshop (3-7 tim) som fokuserar på eventuella kulturskillnader på jobbet och hur man leder för att få full effekt på en mångkulturell arbetsplats.
Quick fix
Rådgivning, workshops och insatser helt skräddarsydda utifrån uppdragsgivarens aktuella behov.
Rekryteringsassistans
Arbetsgivare har ofta svårt att hitta fram till asylinvandrare och andra utrikesfödda i jakten på kompetens. Vi har nätverken, kontakterna och metoderna.
Rådgivning och coachning
Individuellt eller för ledningsgrupper. Till exempel om hur man hittar rätt utrikesfödd kompetens, skapar tillit internt, arbetar med kognitiv mångfald för bättre resultat och frigör den fulla potentialen interkulturella samarbeten.

För utrikesfödda

Samtliga aktiviteter genomförs på engelska, svenska eller arabiska utifrån deltagarnas önskemål.

Managers’ Express
Ett intensivt program (2-4 dagar) som ger utrikesfödda med chefserfarenhet, akademisk examen eller motsvarande de nödvändiga kunskaperna, insikterna och verktygen för att få ett relevant jobb och nå sin fulla potential på den svenska arbetsplatsen.
Mumtaz Express
Ett intensivt program (2-4 dagar) som ger utrikesfödda med olika utbildningsnivåer och yrkeserfarenheter de nödvändiga kunskaperna, insikterna och verktygen för att snabbare få ett relevant jobb i Sverige.
Quick Fix
En workshop (1-3 tim) som ger de avgörande insikterna om hur svenska chefer och arbetsplatser fungerar, hur man blir en effektivare jobbjägare, inklusive tillgång till flera bra kontakter.
Rådgivning och coachning
För att nå din fulla potential på den svenska arbetsplatsen eller i jakten på ett relevant jobb. Sker individuellt eller i mindre grupper.
Nätverkande
Tips, möten och events för att få tillgång till bättre professionella nätverk och kontakter i Sverige.

Tillsammans

20+20 Workshop
En workshop (2-3 tim) för utrikesfödda och svenska chefer. Fokus på ömsesidigt lärande, ledarskap, arbetsplatskultur, eventuella trösklar, likheter och olikheter.
The Other Side Of Syria
De flesta svenskar vet ingenting om Syrien före krigsutbrottet 2011– om samhällslivet, skolan, ekonomin, närings- och arbetslivet. Det här är en workshop där nyanlända syrier berättar om den där ”andra sidan” av sitt hemland. Viktiga kunskaper för t ex effektivare rekrytering.
The Other Side Of Afghanistan
Krig, terror och mänskligt lidande präglar de flesta svenskars kunskaper om Afghanistan. Men det finns en ”annan sida” också. En workshop som handlar om just det. Viktiga kunskaper för t ex effektivare rekrytering.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]