Contact Info
Phone: +46 70 052 09 82
Mouddar Kouli

Jag är född och uppvuxen i Damaskus, kvarteren i Rawda är mina gamla ”hoods”. Större delen av min professionella karriär har jag haft i Qatar, som marknadschef för Mercedes-Benz och egen företagare. Efter vissa problem med regimen och tre veckor i fängelse, blev jag utvisad ur landet 2015. Av förklarliga skäl var mitt hemland Syrien inte ett alternativ just då. Så jag tog mig till Sverige, som jag hade hört var ett avancerat och välorganiserat land, och sökte asyl här i slutet av augusti. Beslutet om mitt tillfälliga uppehållstillstånd meddelades sexton månader senare.
Under nästan två år, fram till mars 2018, jobbade jag tillsammans med Magnus i integrationsprojektet hos Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Våra workshops med hundratals svenska chefer har gett mig värdefulla insikter om både skillnader och likheter vad gäller arbetsplatskulturer, ledarskap, drivkrafter och kommunikation. Det finns så mycket som asylinvandrare och andra utrikesfödda behöver förstå och göra bättre för att hitta rätt i det svenska arbetslivet. Det gällde mig också i början.
But it takes two to tango, vilket många verkar glömma. Svenska chefer och medarbetare har också en hel del att lära för att hitta och verkligen ta vara på all den kompetens som har flyttat hit.
Det är när vi jobbar med båda målgrupperna som effekten blir allra störst. Det är då det blir Mumtaz (”fantastiskt” på arabiska). Vi måste bara lära av varandra. Då kan vi Close The Gap på arbetsmarknaden mycket snabbare