Varför går integrationen på arbetsmarknaden så trögt i Sverige? I dessa tider av växande kompetensbrist i fler och fler branscher? Många hävdar att det beror på tröga politiska processer, ineffektiva myndigheter och krångliga anställningsformer.
Våra erfarenheter pekar på att den verkliga potentialen finns hos individen, oavsett om hen nyss har kommit hit eller är svensk sedan generationer. Oavsett om hen heter Hassan eller Ann-Sofie. Deras brist på kunskaper och närkontakt med varandra skapar ofta föreställningar om ”väldigt annorlunda” och ”förmodligen komplicerat”, vilket i sin tur leder till irrationella beteenden eller passivitet. Det gäller såväl i jakten ett relevant jobb eller rätt kompetens som i samarbetet på arbetsplatsen.
Därför finns Mumtaz Integration. Vi krymper det onödiga avståndet mellan utrikesfödda och originalsvenskar genom att ge båda grupperna de effektiva kunskaperna, insikterna och verktygen både innan och på jobbet. Välkommen.