newpage

VARFÖR?

Varför går integrationen på arbetsmarknaden så trögt i Sverige? I dessa tider av växande kompetensbrist i fler och fler branscher? Många hävdar att det beror på tröga politiska processer, ineffektiva myndigheter och krångliga anställningsformer. Våra erfarenheter pekar på att den verkliga potentialen finns hos individen, oavsett om hen nyss har kommit hit eller är svensk sedan generationer. Oavsett om hen heter Hassan eller Ann-Sofie. Deras brist på kunskaper och närkontakt med varandra skapar ofta föreställningar om ”väldigt annorlunda” och ”förmodligen komplicerat”, vilket i sin tur leder till irrationella beteenden eller passivitet. Det gäller såväl i jakten ett relevant jobb eller rätt kompetens som i samarbetet på arbetsplatsen. Därför finns Mumtaz Integration. Vi krymper det onödiga avståndet mellan utrikesfödda och originalsvenskar genom att ge båda grupperna de effektiva kunskaperna, insikterna och verktygen både innan och på jobbet. Välkommen.

VI ÄR MUMTAZ.

Mouddar Kouli

Jag är född och uppvuxen i Damaskus, kvarteren i Rawda är mina gamla ”hoods”. Större delen av min professionella karriär har jag haft i Qatar, som marknadschef för Mercedes-Benz och egen företagare. Efter vissa problem med regimen och tre veckor i fängelse, blev jag utvisad ur landet 2015. Av förklarliga skäl var mitt hemland Syrien inte ett alternativ just då. Så jag tog mig till Sverige, som jag hade hört var ett avancerat och välorganiserat land, och sökte asyl här i slutet av augusti. Beslutet om mitt tillfälliga uppehållstillstånd meddelades sexton månader senare. Under nästan två år, fram till mars 2018, jobbade jag tillsammans med Magnus i integrationsprojektet hos Ledarna, Sveriges chefsorganisation. Våra workshops med hundratals svenska chefer har gett mig värdefulla insikter om både skillnader och likheter vad gäller arbetsplatskulturer, ledarskap, drivkrafter och kommunikation. Det finns så mycket som asylinvandrare och andra utrikesfödda behöver förstå och göra bättre för att hitta rätt i det svenska arbetslivet. Det gällde mig också i början. But it takes two to tango, vilket många verkar glömma. Svenska chefer och medarbetare har också en hel del att lära för att hitta och verkligen ta vara på all den kompetens som har flyttat hit. Det är när vi jobbar med båda målgrupperna som effekten blir allra störst. Det är då det blir Mumtaz (”fantastiskt” på arabiska). Vi måste bara lära av varandra. Då kan vi Close The Gap på arbetsmarknaden mycket snabbare

Magnus Berg

Efter tjugo år i kommunikationsbranschen, tio år som vd, bytte jag spår under 2013. Sedan dess har jag arbetat intensivt med integrationsfrågan på olika sätt. Som ungdomstränare och ordförande i en av landets största basketklubbar började jag rycka in ensamkommande i idrotten. Enkelt och effektivt – ”det spelar ingen roll om du pratar dari och jag göteborgska, vi kan lira ihop ändå”. 2015 jobbade jag på Migrationsverket i det enda teamet som fokuserade på asylsökandes utbildning och yrkeserfarenhet, samt matchning mot relevant praktik och möjliga anställningar. Jag gjorde nästan 600 intervjuer och hade otaliga kontakter med arbetsgivare under tiden på ”verket”, vilket gav mig mängder av viktiga lärdomar. I februari 2016 påbörjade jag ett tvåårigt heltidsprojekt hos Ledarna, Sveriges chefsorganisation med 93 000 medlemmar. Med helt fria händer utvecklade jag handgripliga aktiviteter för både asylinvandrare och svenska chefer. Efter bara en månad ringde jag Mouddar och frågade om han ville jobba med mig hos Ledarna, för att säkerställa de dubbla perspektiven i alla insatser. Fram till mars 2018 utbildade och coachade vi drygt 200 asylinvandrare (58% har nu relevanta jobb) och ungefär 700 chefer. Nu fortsätter vi kampen för att snabba på integrationen i det svenska arbetslivet.

VÅRA TJÄNSTER.

Rådgivning, utbildning, nätverk, matchmaking och mycket mer.

INITIATIV.

Idag lever fler än en miljon asylinvandrare i Europa. G100 syftar till att ge dem en röst som påverkar politiska beslut i kommuner, länder och EU. Mumtaz Integration är en av grundarna.


Se det som en hub för olika verksamheter som jobbar för snabbare integration i Sverige. Vi är med och driver på för samordning och erfarenhetsutbyten.

Den i särklass största mediekanalen för arabisktalande i Sverige. Mumtaz Integration bidrar med utveckling av koncept och innehåll i deras nya satsning som vänder sig till svensktalande.

630
CHEFER
344
UTRIKESFÖDDA
26
NATIONALITETER
56
WORKSHOPS

KONTAKT.

Magnus Berg

☎  +46 70 329 22 88
 ✉  magnus@mumtazintegration.se
 

Mouddar Kouli

+46 70 052 09 82
 ✉  mouddar@mumtazintegration.se

Besöksadress
The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm
The Park, Sveavägen 98, Stockholm

Postadress
Mumtaz Integration
c/o Berg
Urbergsvägen 3
167 64 Bromma

Mumtaz Integration är en bifirma till Glennco Communications AB,
org nr 556690-6870, godkänd för F-skatt.